Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporzysku założył w 1959 roku Józef Czubin. Początki były trudne. Muzycy na lekcje gry uczęszczali do Jordanowa, gdzie uczył ich tamtejszy kapelmistrz p. Rolski.

Kapelmistrzami w 50-cioletniej historii Orkiestry byli: Rolski z Jordanowa, Czarniak z Bystrej, Nieużytek, Rolski syn, Supergam ze Spytkowic, Czarniak syn z Juszczyna, Biedrawa z Sidziny, Bednarczyk z Toporzyska i obecny Janusz Gałka wywodzący się z Toporzyska, a mieszkający w Jordanowie.

Orkiestra może poszczycić się bogatymi tradycjami takimi jak:
Całonocne czuwanie przy grobie Jezusa w Wielki Piątek, kolędowanie w Toporzysku i u zasłużonych osobistości poza Toporzyskiem, oprawa uroczystości strażackich, kościelnych, gminnych, wesel i pogrzebów, pielgrzymki na Jasną Górę, gdzie odprawiana jest uroczysta Droga Krzyżowa na wałach oraz msza święta w intencji Straży i Orkiestry z Toporzyska. W ostatnich latach Orkiestra brała udział w koncertach poświęconych Janowi Pawłowi II w Wadowicach, skąd przywiozła pamiątkowego dęba, posadzonego przy kościele w Toporzysku w obecności księdza proboszcza Mariana Jurasa, prezesa OSP Czesława Gizy i członków OrkiestryOrkiestra liczy obecnie 30 muzyków, głównie młodzieży. W 2011 roku, dzięki życzliwości księdza proboszcza i właśœcicieli firmy DREWAL, wykonano ławki dla Orkiestry na chórze w tutejszym kościele. Przy Orkiestrze działa zespół muzyczny VIGO.

Próby i lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu. Oprócz instrumentów dętych prowadzone są zajęcia gitarowe w ramach prób.
Do priorytetów Orkiestry należy podnoszenie umiejętności i wiedzy muzycznej poszczególnych muzyków oraz tworzenie warunków do nauki gry nie tylko na instrumentach dętych. To ostatnie udało się zrealizować przy pomocy wójta Gminy Jordanów pana Stanisława Pudo oraz prezesa OSP w Toporzysku Czesława Gizydzięki którym możliwy był remont sali prób.

Członkowie Orkiestry Dętej OSP w Toporzysku pragną złożyć podziękowania za wsparcie i pomoc w swojej nieraz trudnej misji, dla mieszkańców Toporzyska i wszystkich życzliwych sympatyków.