• Pielgrzymka na Jasną Górę

    24.07.2022 roku, nasza orkiestra zorganizowała coroczną Pielgrzymkę na Jasną Górę. Orkiestrze towarzyszyli także mieszkańcy naszej miejscowości. Bardzo dziękujemy za obecność!