• Nowości…

    Po dłuższej przerwie wracamy , angażując się w nowy projekt !
    W maju bieżącego roku. Orkiestra Dęta OSP Toporzysko, rozpoczęła realizację projektu LGD „Podbabiogórze – Muzyczne Spotkania -Kultywowanie Tradycji Orkiestry OSP Toporzysko „
    Jednym z głównych elementów tego projektu, będą warsztaty muzyczne , prowadzone przez kapelmistrza Pana Damiana Kciuka w lipcu , sierpniu oraz wrześniu.
    Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań, zarówno tutaj, jak i na naszej stronie internetowej !