• Co się wydarzyło w 2008 roku ?

    Maj 

    Wraz z księdzem proboszczem Marianem Jurasem posadziliśmy przywieziony z Wadowic Dąb Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. 

     

    Czerwiec

    Wystąpiliśmy na organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Jordanowie imprezie LATO ZE SZTUKĄ, odbywającej się w Toporzysku.