• Co się wydarzyło w 2005 roku

    Nasza Orkiestra zaj곂a trzecie miejsce w XXVIII Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych Echo Trombity, odbywającym się w Toporzysku. Komisji przewodniczył‚ Leszek Łopalewski z Mał‚opolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu.